Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

1. Nội dung công việc Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng Tham gia vào mọi hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, khảo…